Bojden Guide

Bøjden ligger på Fyn, som er den tredje største øya i Danmark. .